Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoewel we proberen alle berichten die ongepaste, seksueel georiënteerde, misbruikende, hatelijke, lasterende of privacyschendende inhoud bevatten of op welke andere wijze welke wet dan ook overtreden te bewerken of te verwijderen, is het voor ons onmogelijk elk bericht dat op dit forum geplaatst wordt te keuren, hetgeen betekent dat u onderkent dat alle geplaatste berichten de mening en standpunten van de oorspronkelijke auteur vertegenwoordigen en niet noodzakelijkerwijs de standpunten van dit forum. We nemen dan ook geen verantwoordelijkheid en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor welke geplaatste berichten dan ook. We staan niet in voor noch garanderen de nauwkeurigheid en volledigheid van elk bericht.

Door u te registreren op dit forum gaat u ermee akkoord dat u geen materiaal zult plaatsen dat wetens incorrect, onnauwkeurig, misbruikend, hatelijk, pesterig, seksueel georiënteerd, bedreigend of privacyschendend is of geldende wetten kan schenden en dat het door u geplaatste materiaal van Blazor of rechtmatige merknaamhouder is.

Weigering deze regels te gehoorzamen kan leiden tot de beëindiging van uw account, een schorsing van uw account of een permanente verbanning van uw account van dit forum. Uw IP-adres zal worden opgeslagen met elk bericht dat u maakt en kan worden opgevraagd door de leiding van het forum, mocht de noodzaak daartoe zich voordoen. U gaat ermee akkoord dat we op elk moment de mogelijkheid en het recht hebben elke account en elk bericht te verwijderen, bewerken of sluiten, mocht dit gepast worden geacht. U gaat er ook mee akkoord dat alle informatie die u op dit forum invoert zal worden opgeslagen in een database en dat "cookies" zullen worden opgeslagen op uw computer om uw aanmeldgegevens te bewaren.

Het is ten alle tijden niet toegestaan om de algemene werking van de site te verstoren, onderbreken of stil te leggen.

Informatie verwerking

Alle informatie die u op dit forum invoert zal niet worden meegedeeld aan een derde partij zonder uw volledige toestemming tenzij hiertoe gedwongen, hoewel de vrijwilligers en Blazor niet aansprakelijk kan worden gesteld voor elke poging tot hacken waarbij uw gegevens in gevaar komen of waarbij gegevens zijn buit gemaakt.
Blazor past de industrie-standaard (versleutel)technieken toe om zo de door u gedeelde informatie veilig te stellen en doet zijn best om een dergelijk incident te voorkomen.

Informatie die passief gedeeld wordt met Blazor zal worden geanonimiseerd waar mogelijk en wordt alleen in zijn totaal bekeken. Deze informatie wordt gebruikt om bij te houden hoe onze groep bezoekers is en hoe wij onze dienst beter kunnen optimaliseren. Wij houden bijvoorbeeld bij welke browsers er gebruikt worden, hoe snel een pagina reageert, welke pagina's populair zijn (of juist niet) of hoe groot een groep is die een bepaalde browser gebruikt. De informatie die actief gedeeld wordt zal worden gebruikt om: Onze diensten aan te bieden; De gebruiker in staat te stellen de diensten te gebruiken; Het bijhouden van (gebruikers) administratie; Het bepalen van de locatie van een gebruiker tot in hoeverre de gebruiker dit toestaat; Het versturen van nieuwsbrieven of in contact treden met de gebruiker.

Delen van de actief verstrekte informatie aan Blazor kan worden geïndexeerd door zoekmachines, gebruikers en gasten. Informatie die je niet beschikbaar wilt stellen aan de eerder genoemde groep(en) kan handmatig verwijderd worden van het gebruikersprofiel.
Tevens zijn de actief gedeelde informatie ook inzichtelijk voor de vrijwilligers van Blazor. Blazor wil benadrukken dat berichten tussen onderlingen gebruikers inzichtelijk zijn voor de vrijwilligers van Blazor.

Gebruikers hebben het recht tot inzage van eigen persoonsgegevens. Vrijwel alle gegevens zijn inzichtelijk via het profiel. Mocht je gegevens willen inzien die niet te zien zijn via het profiel, neem dan contact op met ons via [email protected] of log in op jouw gebruikersprofiel en download de informatie van de overzichtspagina. Gegevens worden enkel en alleen beheerd door Blazor en zullen op geen enkele wijze worden doorverkocht.

Zoals de meest webservers, maken ook onze webservers gebruik van logbestanden. Deze logbestanden bevatten mogelijk informatie over IP-Adressen, browserversie en type, de door u bezochte pagina's, en datum en tijd. Deze logbestanden worden gebruikt om onderandere patronen en trends te analyseren, onze dienst te beheren en te verbeteren. Deze logbestanden worden versleuteld opgeslagen.

Gebruikers accounts en site inhoud

Alle gebruikersaccounts zijn en blijven ten alle tijden eigendom van Blazor en kunnen op ieder moment zonder enige opgaaf van reden opgeschort worden voor bepaalde of onbepaalde tijd. Blazor behoudt zich tevens het recht om gebruikers en of netwerken van Blazor te weren zonder opgaaf van reden. Een gebruiker van een account kan ten alle tijden een verwijdering (“deactiveren”) van een account alleen aanvragen via ons [email protected] e-mail account. Blazor benadrukt dat een gedeactiveerd account niet meer hersteld kan worden.

Het is toegestaan om maximaal drie accounts per IP-adres, persoon, huishouden en/of huishouden te hebben. Blazor behoudt zich het recht om gebruikersaccounts die niet aan deze eis voldoen of de schijn wekken niet aan deze eis te voldoen te beëindigen. Personen die beschikken of hebben beschikt over een inmiddels geblokkeerd, beëindigd, geschorst en/of verbannen gebruikersaccount is het niet toegestaan om een nieuw gebruikersaccount aan te maken tenzij hier explicite toestemming voor gegeven is van Blazor. Blazor behoudt zich ten alle tijden het recht om deze toestemming te weigeren zonder opgaaf van reden.

Houders van accounts zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor misbruik van diens account.

Intellectueel eigendom en licenties

Bij het accepteren van deze voorwaarden behoudt de gebruiker de beginselen van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door de gebruiker geplaatste inhoud.

De gebruiker verschaft Blazor een onherroepelijke eeuwige licentie om de door de gebruiker geplaatste inhoud, zowel zichtbaar als onzichtbaar voor publiek, op de website van Blazor door middel van maar niet gelimiteerd tot topics, reacties, privéberichten, chatberichten, bestandsuploads te publiceren, aan te passen en of commercieel te kunnen exploiteren. Door het plaatsen van inhoudt op Blazor; geeft de gebruiker Blazor de toestemming tot publicering van het portret als dit voorkomt in de door de gebruiker geplaatste inhoud; doet de gebruiker afstand, zo ver wettelijk mogelijk is, op de door de gebruiker geplaatste inhoud rustende persoonlijkheidsrechten en auteursrechten.

Tevens garandeert de gebruiker dat deze bevoegd is om voorgaande toestemming te verlenen dat hij de benodigde toestemming van derde heeft voor het publiceren van de inhoud en of informatie. De gebruiker vrijwaart Blazor, diens beheerders en overige voor schade en of kosten ter zake van aanspraken van derden dat de exploitatie van het door de gebruiker geplaatste inhoud inbreuk maakt op het eigendomsrecht van derden.

De gebruiker mag de inhoudt van Blazor raadplegen en of dupliceren voor uitsluitend persoonlijk gebruik. Elke andere vorm van dupliceren, verspreiden of op andere wijze openbaren van een deel of de volledige website is niet toegestaan.

Overige